Lansio Gwobrau AD Cymru i gydnabod rhagoriaeth broffesiynnol

Cyhoeddwyd Gwobrau AD Cymru agoriadol gyda'r bwriad o ddathlu llwyddiannau'r nifer o bobl broffesiynol yn AD ar hyd a lled y wlad.

O dan nawdd Rhwydwaith AD Cymru, y rhwydwaith ar gyfer pobl broffesiynol ym maes AD ar draws Cymru a ddatblygwyd gan Darwin Gray, cwmni cyfraith fasnachol, ac Acorn, asiantaeth arweiniol yng Nghymru ar gyfer recriwtio a hyfforddi, gwahoddir i bobl a thimau yn y maes AD enwebu eu hunain neu gyd-weithiwr ar gyfer y gwobrau. 

Bydd yr holl beth yn gorffen gyda seremoni a chinio dan lywyddiaeth cyflwynydd y BBC Siân Lloyd yn Stadiwm SWALEC yng Nghaerdydd ar nos Iau, 23ain Mawrth 2017.

Bydd un-ar-ddeg categori a chyhoeddir enillydd dros bawb hefyd ar y noson, ac mae cyfleoedd ar gyfer noddi'r gwobrau yma i fudiadau sy'n credu ym mhwysigrwydd rhagoriaeth mewn AD.

Mwy o wybodaeth yma 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 5th Rhagfyr 2016