Cwmni technoleg yng Nghwmbrân yn lansio cynnyrch newydd i helpu BBaCh

Mae cwmni technoleg yn Nhorfaen wedi lansio cynnyrch newydd a gynlluniwyd i roi mynediad fforddiadwy i fusnesau bach i ganolig eu maint yn y sector gweithgynhyrchu meddalwedd rheoli ariannol blaengar yn y byd diwydiant.

Mae Hudman Solutions, sydd wedi'i leoli yng Nghanolfan Arloesi Springboard yng Nghwmbrân, wedi lansio ei gynnyrch diweddaraf, Central ERP®, ym mis Ionawr.

Mae'r system feddalwedd sy'n seiliedig ar ‘gwmwl' yn cynnig ystod o wasanaethau i fusnesau, o gyfrifyddu a chyflogres i werthu, stoc a rheoli cynhyrchu, rheoli'r gadwyn gyflenwi a rhagolygon ariannol.

Mae busnesau yn talu ffi fisol ar gyfer y gwasanaeth, sy'n cynnwys yr holl uwchraddio a chymorth, ac mae'r cynnyrch eisoes yn cael ei ddefnyddio gan gwmnïau mewn ystod eang o ddiwydiannau ledled y DU.

Paul Driscoll, cyfarwyddwr masnachol ddechreuodd y cwmni yn 2009. Dywedodd: "Rwyf wedi bod yn gyfrifydd siartredig ers dros 35 mlynedd ac roedd yn fy ngwylltio bod pris y math o feddalwedd ariannol gorau a allai helpu busnesau llai yn sylweddol i weithio'n fwy craff ac yn fwy effeithiol, bron bob amser allan o'u cyrraedd.

"Penderfynais adeiladu fy nghynnyrch fy hun o'r dechrau a gweithio gyda fy nghleientiaid i'w datblygu, gan sicrhau eu bod yn addas i gwrdd â'r heriau sy'n wynebu busnesau bach i ganolig tra'n parhau i fod yn fforddiadwy."

Rhoddwyd £50,000 i Hudman Solutions gan Gronfa Datblygu Digidol Llywodraeth Cymru i helpu i ddatblygu ei gynnyrch, ac, yn 2013 tra bod y meddalwedd dal i fod yn y cyfnod datblygu, enillodd Wobr Arloesedd mewn Technoleg Siambr Masnach De Cymru. Mae'r cwmni yn awr yn bwriadu cynyddu nifer ei gleientiaid ac mae ganddo gynlluniau uchelgeisiol i dreblu ei weithlu erbyn diwedd 2016, gan gyflogi 22 o weithwyr newydd erbyn diwedd 2017.

Dywedodd David James, rheolwr gyfarwyddwr Hudman Solutions: "Mae'r diwydiant gweithgynhyrchu yn wynebu dyfodol ansicr. Bydd ein cynnyrch yn helpu busnesau i reoli pob agwedd ar eu busnes yn fwy effeithiol, drwy gynnig ystod lawn o nodweddion pwerus nad ydynt ar gael ar hyn o bryd yn agos i'r prisiau fforddiadwy yr ydym yn eu cynnig. Unwaith y bydd busnes wedi prynu cynnyrch gallwn ei deilwra i'w hanghenion ac nid oes unrhyw gostau cudd ar gyfer cymorth parhaus. "

Mae'r tîm o bedwar dyn wedi'i leoli yng Nghanolfan Arloesi Springboard yng Nghwmbrân, sef menter ar y cyd rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a Llywodraeth Cymru i gefnogi cwmnïau technoleg gyda llety o ansawdd uchel a mynediad i gymorth busnes.

Dywedodd Mr James: "Mae Springboard yn lleoliad delfrydol i ni. Mae'n llawn cwmnïau technoleg sy'n gweithio ar draws amrywiaeth o sectorau, ac rydym eisoes wedi dechrau adeiladu partneriaethau busnes pwysig gyda thenantiaid eraill. Mae hefyd yn cynnig mynediad hawdd i ni i weddill de Cymru a choridor yr M4, sy'n berffaith i'n helpu i dyfu ac ehangu. Mae eisoes gennym tua 40 o gleientiaid ac rydym yn cynnal trafodaethau gyda nifer o fusnesau lleol, a thramor. Rydym yn gobeithio gallu cyhoeddi rhai contractau mawr, newydd, yn fuan iawn."

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 29th Chwefror 2016