Newidiadau yn y gyfraith cyflogaeth 2016

Yn ôl Wales Online, mae cyfraith cyflogaeth yn datblygu o hyd, wrth i reolau a rheoliadau newydd ddod i rym, ac fel y cyfryw mae'n hanfodol bod cyflogwyr yn cael eu hysbysu a'u paratoi. Bydd 2016 yn gweld nifer o newidiadau pwysig y dylai pob cyflogwr fod yn ymwybodol ohonynt - er enghraifft ym meysydd pensiynau, cyflog rhwng y rhywiau a thipio.

Darllenwch yr erthygly ar Wales Online

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 12th Ionawr 2016