Twf pellach ar gyfer Ymgynghorwyr Arweiniol Blaenafon

Mae cwmni ymgynghorwyr busnes sydd wedi ei leoli ym Mlaenafon, RWA, wedi buddsoddi ymhellach yn nhwf ei dimau cydymffurfiaeth ac e-ddysgu drwy benodi tri aelod newydd i’r tîm: Atul Patel, Jessica Taylor a Stu Rolls.

Mae Atul a Jessica yn ymuno â’r tîm Cydymffurfiaeth fel Rheolwyr Cydymffurfiaeth Busnes, gan ddarparu Cefnogaeth rheoleiddio FCA i froceriaid yswiriant yn y DU, tra bod Stu yn ymuno â’r tîm E-ddysgu fel Rheolwr Dysgu a Datblygu i helpu darparu a thyfu'r Parth Datblygu - llwyfan e-ddysgu y mae RWA yn ei rhedeg, a’i noddwyd gan Aviva.

Dywedodd Jessica: “Rwy’n hynod o falch ac yn gyffrous i ddod yn rhan o RWA. Rwy'n gobeithio y gallaf ddefnyddio fy ngwybodaeth mewn Rheoli Risg a Meithrin Cydberthnasau ochr yn ochr â dysgu gan dîm hynod wybodus er mwyn bod yn rhan o dwf RWA wrth symud ymlaen."

Mae'r teimladau hyn hefyd yn cael eu rhannu gan Atul a Stu sy'n edrych ymlaen at ymuno â'r cwmni a chwrdd â'r cleientiaid. Ychwanegodd Stu: “Mae'n wych i fod yn ymuno â RWA a’r tîm Parth Datblygu, sydd eisoes wedi gweld canlyniadau gwych o system e -ddysgu sydd ar waith ar draws y sector yswiriant yn y DU. Mae'n gyffrous iawn i fod yn rhan o'i ddatblygiad ac edrychaf at gyfrannu at y llwyfan cynyddol a hynod berthnasol ochr yn ochr â ymgynghori a chynorthwyo cleientiaid wrth ei weithredu ar draws eu busnesau."

Dywedodd Tom Wood, Prif Weithredwr RWA: “Rydym wrth ein bodd i groesawu tri aelod newydd i'r teulu RWA. Mae Atul , Jessica a Stuart yn ychwanegiadau eithriadol a fydd yn darparu gwasanaeth gwych i'n cleientiaid ac yn helpu i wella'r lefel o wybodaeth sydd ar gael iddynt. Mae'r penodiadau hyn yn dangos ein hymrwymiad i ddarparu'r lefelau gorau o wasanaeth i'n cleientiaid wrth i ni barhau i fuddsoddi mewn pobl ac i arloesi a gwella ein cynnig cynnyrch i fusnesau eraill.”

ance our product offering to other businesses.”

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 6th Ionawr 2016