Archebu stondin yn Niwrnod Clasurol Roc a Rôl Pont-y-pŵl– 10 Medi 2016

Yn dilyn llwyddiant digwyddiadau blaenorol Diwrnod Clasurol Pont-y-pŵl byddwn yn cynnal y digwyddiad nesaf ar ddydd Sadwrn 10 Medi, 2016.

Bydd karaoke Roc a Rôl, cerddoriaeth byw gan Elvis, ffasiwn, hen bethau a bwyd o’r cyfnod Roc a Rôl yn ogystal â bysiau clasurol, helfa drysor a llawer mwy ar gael yn y digwyddiad!

I ddarganfod sut y gall eich busnes gymryd rhan yn y digwyddiad hwn, cysylltwch â Gaynor Wakeling, Rheolwr Datblygu Busnes a Marchnadoedd

Ffoniwch:   01633 648371/07980 682307     E-bostiwch: Gaynor.wakeling@torfaen.gov.uk

I archebu stondin yn y digwyddiad hwn, cliciwch ar y ddolen a fydd yn mynd â chi at y ffurflen archebu cychwynnol. Unwaith byddwn wedi derbyn y ffurflen, byddwn yn anfon dogfennau pellach atoch yn y post a bydd rhaid i chi eu cwblhau a’u hanfon yn ôl gyda siec blaendal o £5.00 (sy’n ad-daladwy ar y dydd).

ARCHEBU STONDIN – DIWRNOD CLASUROL ROC A RÔL PONT-Y-PŴL 10Medi 2016

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 15th Awst 2016