Cyfradd cyflogaeth yng Nghymru yr uchaf ers 10 mlynedd

Yn ôl y South Wales Argus, mae’r gyfradd diweithdra yng Nghymru wedi gostwng i'w lefel isaf mewn degawd yn ôl ystadegau marchnad Lafur a ryddhawyd ddoe.

Mae mwy na 1.4 miliwn o bobl mewn gwaith ar hyn o bryd, sy’n record o 72.6 y cant sef yr uchaf ers 10 mlynedd.

Mae'r data diweddaraf yn dangos bod 70,000 o bobl ddi-waith yng Nghymru, y nifer isaf ers dechrau 2008, ac mae'r gyfradd ddiweithdra – y nifer y bobl sy'n gallu gweithio sy'n chwilio am gyflogaeth - bellach ar ei isaf ers 2005.

Darllenwch fwy am y stori hon yn South Wales Argus

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 22nd Gorffennaf 2016