Twf ar y gweill i Diamondpak

Yn ôl South Wales Argus, mae'r gwneuthurwr pecynnu sy'n tyfu'n gyflym, Diamondpak, ar fin ehangu ei weithlu ar ôl cyfres o fuddsoddiadau mewn peiriannau.

Mae cwmni sydd wedi ei leoli ym Mryste a Phont-y-pŵl wedi buddsoddi mwy na £500,000 yn y misoedd diwethaf i gynyddu capasiti mewn ymgais i gyflawni 'twf ffigur dwbl' eleni.

Mae bellach yn recriwtio prentisiaid i gynorthwyo yn ei ddatblygiad yn y tymor hwy.

Dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr Diamondpak, Russell Davies, bod y cwmni wedi ymrwymo i annog talent ifanc. "Rydym yn gobeithio gyflogi prentis dros yr haf fel rhan o'n cynlluniau ehangu," dywedodd Mr Davies. 

“Mae annog talent, hyfforddi staff a dyrchafu o fewn wastad wedi bod yn rhan o'n strategaeth ac mae wedi gweithio'n dda i ni." 

Mae'r cwmni, a sefydlwyd yn 2008, wedi dyblu ei weithlu yn ystod y tair blynedd ddiwethaf.

Mae un o'r rhai a ymunodd yn y cyfnod hwnnw, Rebecca Price, wedi cael ei dyrchafu yn ddiweddar i tîm gwerthu y cwmni ac yn prysur wneud ei marc.

Darllenwch fwy ar y stori hon yn y South Wales Argus

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 26th Gorffennaf 2016