Gwybodaeth am y farchnad yn sicrhau tenantiaid ar gyfer pum uned yng Nghwmbrân

Yn ôl y South Wales Argus , mae Ymgynghorwyr Eiddo M4 yng Nghasnewydd wedi sicrhau rhenti tymor hir ar gyfer pump o unedau yng Nghwmbrân o ganlyniad i raglenni adnewyddu a argymhellir gan y cwmni i landlord yr adeiladau.

Mae'r unedau sydd wedi eu lleoli ar Ystad Ddiwydiannol Springvale a Ystâd Ddiwydiannol Heol y Llys yn y dref ac yn amrywio o ran maint o 1,500 tr sg i 3,000 troedfedd sgwâr ac yn flaenorol roeddynt ond yn llwyddo denu tenantiaid tymor byr ar gyfraddau gostyngol oherwydd amodau gwael y safleoedd.

Darllenwch mwy am y stori hon ar South Wales Argus Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 22nd Gorffennaf 2016