Prifysgol De Cymru yn cyfrannu mwy na £ 1biliwn i'r economi, datgelodd astudiaeth

Yn ôl Wales Online , cyfrannodd grŵp prifysgol yng Nghymru fwy na £1 biliwn i economi’r DU'r llynedd, datgelwyd adroddiad a gyhoeddwyd heddiw. Mae Prifysgol De Cymru - sydd â champysau yng Nghaerdydd, Casnewydd a Phontypridd a'i is-gwmnïau, gan gynnwys Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, yn dweud bod y ffigurau yn dangos ei fod yn "rym hynod gadarnhaol". Cafodd  yr adroddiad ei gynnal gan ymgynghoriaeth annibynnol.

Darllenwch fwy am y stori hon yn Wales Online

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 4th Gorffennaf 2016