Cymru yn mynd yn erbyn tuedd fel yr unig le yn y DU gyda chynnydd yn nifer yr ymwelwyr i siopau

Yn ôl Wales Online, Cymru oedd yr unig wlad neu ranbarth i gofnodi cynnydd flwyddyn ar ôl blwyddyn yn nifer yr ymwelwyr, gyda codiad o 0.9 % - o'i gymharu â gostyngiad cyfartalog y DU o 2.8%. Mae'n nodi perfformiad nifer yr ymwelwyr gorau yng Nghymru ers mis Gorffennaf at 2013.

Darllenwch y stori lawn ar Wales Online

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 22nd Gorffennaf 2016