Bwtcamp i Fusnes: Her Syniadau Mawr Gymru

Mae'r gwaith o chwilio am y genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid ifacn Cymru wedi dechrau!

Os ydych 16 - 24 oed, yn frwd, yn uchelgeisiol ac yn barod i fentro, ymunwch yn Her Syniadau Mawr Cymru. Gallwch wneud cais am yr her nawr!

Ewch am yr Her a chael yr help canlynol i roi'ch syniad am fusnes ar ben ffordd: 

  • Bŵtcamp preswyl ysgogol dros 3 diwrnod
  • Arweiniad ar hanfodion busnes
  • Cynllun sy'n eich helpu i ganolbwyntio ar beth i'w wneud a phryd 
  • Cysylltiadau da â phobl sy'n meddwl fel chi
  • Pecyn cymorth ymarferol am 12 mis, a
  • Cymorth, syniadau a chyfeiriad gan entrepreneuriaid blaenllaw Cymru

… pecyn amhrisiadwy yn rhad ac am ddim!

Mwy o wybodaeth ar wefan Her Syniadau Mawr Cymru

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 10th Mehefin 2016