Cyllid Cymru i reoli cronfa newydd o £136m i gefnogi twf busnesau bach a chanolig

Yn ôl Wales Online, bydd Cyllid Cymru yn rheoli’r Gronfa Busnes Cymru newydd o £136m wrth iddo gadarnhau bod ei weithgareddau benthyg wedi gweld cynnydd mewn cyllid sy’n dod o’r sector breifat.

Yn ei flwyddyn ariannol ddiwethaf i ddiwedd mis Mawrth , 2016, sicrhaodd Cyllid Cymru, sy'n eiddo i Lywodraeth Cymru, bod £ 110.5m yn cael ei fuddsoddi i mewn i 185 o’r busnesau bach a chanolig yng Nghymru trwy gyfanswm o 201 bargen.

Darllenwch fwy am y stori ar  Wales Online 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 15th Mehefin 2016