Digwyddiad Llais Busnes Torfaen - 16 Mehefin 2016

Mynychodd torf fawr yr ail ddigwyddiad i aelodau yng nghalendr 2016 Llais Busnes Torfaen. Mwynhaodd aelodau grŵp rhwydweithio busnes poblogaidd Torfaen, eu cydweithwyr a’u cysylltiadau ddwy sesiwn rhwydweithio hwylus, yn ogystal â rhwydweithio anffurfiol dros bryd bwffe blasus. Yn ychwanegol, manteisiodd aelod Llaid Busnes Torfaen, ACORN, ar y cyfle sbotlamp aelodau AM DDIM i gyflwyno eu busnes i’r gynulleidfa. 

Bydd y digwyddiad nesaf, a’r trydydd digwyddiad eleni i Aelodau Llais Busnes Torfaen, ar ddydd Iau 15 Medi yng Nghlwb Golff Greenmeadow, Cwmbrân. Gall aelodau archebu eu lle yma.

Ewch i'r  Galeri i weld lluniau o're digwyddiad.

Os hoffech chi ymuno â Llais Busnes Torfaen, ffoniwch 01633 648644 neu gallwch ymweld ag ardal y  Clwb Busnes ar y wefan.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 22nd Mehefin 2016