Ystafell de Torfaen yn ail-agor

Yn ôl y Free Press, mae’r ystafell de ym Maenor Llanyrafon wedi ail agor gyda pherchnogion newydd sydd wedi ennill gwobrau yn cymryd  drosodd y safle.

Symudodd Elm Tree Foods i mewn i’r ystafell de ym Maenor Llanyrafon mis diwethaf ac maent yn croesawu ymwelwyr, hen a newydd.

Mae'r perchnogion newydd yr ystafelloedd te wedi ennill gwobrau fel pobyddion pastai grefftus, sy’n cynhyrchu pasteiod premiwm wedi'u gwneud â llaw, a ddechreuodd o Elm Tree Farm yn Allteuryn yn 2010.

Mae'r cynnyrch wedi bod yn boblogaidd mewn marchnadoedd ffermwyr a gwyliau cerdd ar draws y DU ac yn cael eu gwerthu cyfanwerthu i delis, gwestai, tafarndai a chaffis.

Darllenwch fwy am y stori hon yn y Free Press

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 20th Mehefin 2016