Cwmni diogelwch yng Nghwmbrân yn ehangu diolch i ddêl ledled y DU

Mae Grŵp Rheoli Cyfleusterau Weston sydd wedi ei leoli yng Nghwmbrân, dan arweiniad Simon Weston CBE, wedi arwyddo cytundeb cenedlaethol mawr gyda darparwr gwasanaethau integredig blaenllaw, Speedy Services.

Bydd Weston FM yn darparu ystod lawn o wasanaethau diogelwch, gan gynnwys unedau cŵn diogelwch a gweithredwyr blaen tŷ, i safleoedd Speedy Services' ledled y DU.

Dywedodd Simon Weston CBE, cadeirydd Grŵp Weston FM: "Rydym yn falch iawn o'r cyfle i weithio gyda Speedy Services. Fel ni, mae'r cwmni ar hyn o bryd yn y broses o ehangu a thyfu ei weithrediadau yn y DU, ac rydym yn falch ein bod yn mynd i fod yn rhan o'r daith honno."

Dywedodd Damion Robinson o Speedy Services: "Mae Grŵp Weston FM yn prysur ddod yn un o'r brandiau diogelwch mwyaf cydnabyddedig ag ymddiried ynddo yn y DU. Rydym ar hyn o bryd mewn cyfnod o dwf ac rydym yn teimlo'n ddiogel gan wybod y byddant yn gofalu am ein safleoedd."

Y cytundeb yw'r cam diweddaraf yng nghynlluniau twf uchelgeisiol Grŵp Weston FM sydd wedi gweld y cwmni hefyd yn penodi cyfarwyddwr newydd, Robert Richards, sy'n dod â'i gwmni diogelwch ei hun Alpha Logistics i gorlan Weston.

Mae'r cyfuno yn sicrhau gwerth tua £1 miliwn o gontractau i'r cwmni, felly'n cynyddu ei dîm craidd i saith, ac yn ehangu ei gyrhaeddiad ar draws y DU gyda swyddfeydd newydd yng Nghaerdydd, yr Amwythig a Llundain.

Ar hyn o bryd mae Grŵp Weston FM wedi'i leoli yng Nghanolfan Arloesi Busnes Springboard yng Nghwmbrân, a sefydlwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen i ddarparu llety o ansawdd uchel i fusnesau yn y sector technoleg, ynghyd â mynediad i gymorth busnes.

Dywedodd y Cynghorydd Lewis Jones, aelod gweithredol dros adfywio yng nghyngor Torfaen: "Roedd Grŵp Weston FM ond yn dod o hyd i'w draed pan ymunodd â ni ac rwy'n falch bod y cymorth yr ydym wedi gallu cynnig yma yn Springboard wedi caniatáu iddo fynd o nerth i nerth.

"Mae Torfaen yn lleoliad delfrydol ar gyfer unrhyw egin fusnes. Yn ogystal â chysylltiadau da i drafnidiaeth a'r M4, gall y cyngor ddarparu pecyn cymorth, gan gynnwys mynediad at gyllid, help i ddod o hyd i safle, datblygu'r gweithlu a hyfforddiant."

 

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 13th Mai 2016