Llwyddiant digwyddiad busnes

 

Daeth mwy na 100 o ferched busnes o bob cwr o Went i gymryd rhan yn nigwyddiad blynyddol Menywod mewn Busnes Torfaen yn y Parkway Hotel yng Nghwmbrân ar nos Iau 17 Tachwedd.

Clywodd y cynrychiolwyr gan Sharon Flaherty, cyn bennaeth cysylltiadau cyhoeddus y wefan arweiniol cymharu prisiau Moneysupermarket.com, am ei phrofiad o adael cwmni aml-filiwn i sefydlu ei busnes ei hun.

Cymerwyd rhan mewn sesiynau rhwydweithio ac yna roedd cyfle i fwynhau sioe ffasiwn a chael te hwyr.

Trefnwyd y digwyddiad gan gyngor Torfaen a rhoddwyd yr elw i gyd i Gymdeithas Alzheimer.

Croesawodd Alison Ward CBE, prif weithredwr cyngor Torfaen, bawb i’r digwyddiad. Meddai: “Roedd yn bleser croesawu cymaint o westeion i’r digwyddiad hwn am flwyddyn arall, a gweld bod yr ysbryd entrepreneuraidd yn fyw ac yn iach yn Nhorfaen.

“Mae menywod yn rhan hanfodol o’r byd busnes ac roedd yn wych gweld cymaint yn mynychu, a gweld amrywiaeth mor eang o fusnesau’n cael eu cynrychioli.”

Meddai Cath Thomas, pennaeth economi, menter a’r amgylchedd gyda chyngor Torfaen: “Mae ein digwyddiad blynyddol Menywod mewn Busnes wedi tyfu bob blwyddyn ac wedi dod yn uchafbwynt y calendr busnes blynyddol.

“Dim ond un enghraifft yw’r digwyddiad rhwydweithio hwn o’r amrywiaeth o wasanaethau cefnogi busnes rydym yn eu cynnig yma yn Nhorfaen, a buaswn yn annog unrhyw un sydd mewn busnes yn ardal Gwent i ddod i gysylltiad â ni i drafod y gefnogaeth y medrwn ei darparu.”

I gael mwy o wybodaeth am wneud busnes yn Nhorfaen, ewch i www.southwalesbusiness.co.uk

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 21st Tachwedd 2016