Angen Busnesau i helpu yng Ngwarchodfa Natur Leol Henllys

Mae Gwarchodfa Natur Leol Henllys yn chwilio am fusnesau a fyddai â diddordeb yn helpu’r warchodfa i symud 16 tunnell fetrig o garreg calch ar gyfer prosiect ar reoli erydiad.  Yn y gorffennol daeth gwirfoddolwyr o Fanc Barclays a staff o Lywodraeth Cymru i helpu,

Mae angen 8 - 15 o wirfoddolwyr ar ddydd Llun 12fed neu ddydd Mercher 14eg Rhagfyr 2016 i barhau gyda’r prosiect a llanw 3 gaergawell ar y prif ddôl  Yn ddelfrydol maen nhw’n chwilio a, dimau o 8-15 o bobl i weithio am ran fwyaf y diwrnod!

Am fwy o wybodaeth e-bostiwch Chris Partridge yn friendsofhenllyslnr@gmail.com.

Ewch i’r blog isod i ddysgu mwy am y prosiect

http://friendsofhenllyslnr.blogspot.co.uk/2016/05/bags-of-help-gabions-continued.html?spref=tw&m=1

http://friendsofhenllyslnr.blogspot.co.uk/2015/04/sit-and-reflect.html?m=1

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 16th Tachwedd 2016