Galw am stondinwyr ar gyfer ffair hen bethau cyntaf Pont-y-pŵl

Yn ôl y South Wales Argus, bydd masnachwr ym Mhont-y-pŵl yn helpu i groesawu ffair hen bethau cyntaf y dref y mis nesaf.

Bydd y ffair a drefnwyd gan werthwyr hen bethau lleol Roofrack Raggamuffins, yn digwydd yn y dref a’r farchnad dan do o 11am tan 3pm ar ddydd Sadwrn, Rhagfyr 17.

Bydd awyrgylch tymhorol i’r digwyddiad gyda Band Byddin yr Iachawdwriaeth, côr lleol a chrefftau a gemau i blant.  Mae’r trefnwyr yn apelio i werthwyr hen bethau a chasglwyr i ddangos eu nwyddau ar y diwrnod.

Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn cael stondin gysylltu ag Allun yn Roofrack Ragamuffins trwy roofrackragamuffins@gmail.com

Dysgwch fwy am Farchnadoedd Pont-y-pŵl yma.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 30th Tachwedd 2016