A yw eich busnes chi'n barod ar gyfer y darn £1 newydd?

Bydd darn £1 newydd â 12 ochr yn cael ei gylchredeg ym mis Mawrth 2017. Mae’r llywodraeth a’r Bathdy Brenhinol, wrth iddynt roi’r gorau i gylchredeg y darn punt 30 mlwydd oed, yn rhoi cymorth i fusnesau y mae'r newid hwn yn effeithio arnynt.

Un o nodweddion diogelwch newydd y darn arian newydd yw delwedd hologram sy’n newid o symbol ‘£’ i’r rhif ‘1’ pan fydd y darn arian yn cael ei ddal ar wahanol ongl.  Ei nod yw mynd i’r afael â phobl sy’n ffugio arian gan fod tua 45 miliwn o ddarnau £1 ffug ar gael ar hyn o bryd. 

Os ydych chi’n fusnes sy’n delio mewn arian parod, dylech gymryd y camau canlynol cyn mis Mawrth 2017:

  • Gwirio a oes gennych chi offer sy’n ddefnyddio’r darn £1.
  • Cysylltu â’ch cyflenwr offer i weld a oes angen i chi addasu neu uwchraddio unrhyw offer.
  • Gwneud y newidiadau angenrheidiol i’ch offer sy’n derbyn darnau arian.
  • Hyfforddi eich staff ar nodweddion y darn £1 newydd.
  • Gwneud trefniadau gyda’ch banc neu’ch darparwr cludo arian parod i ddychwelyd y darn £1 presennol a’r darn £1 newydd mewn pecynnau ar wahân.

Ni fydd siopau yn derbyn y darn £1 crwn o hydref 2017 ymlaen.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan y Darn Punt Newydd lle gallwch lawrlwytho deunydd defnyddiol ar sut i baratoi ar gyfer y newid. 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 28th Tachwedd 2016