Elusen genedlaethol yn agor ei chanolfan gyntaf yng Nghymru yn Ystâd Parc Mamheilad

Yn ôl y South Wales Argus, mae elusen genedlaethol sy’n cefnogi pobl ag anableddau cymhleth a niwed i’w hymennydd wedi agor ei chanolfan gyntaf yng Nghymru.

Mae National Star, a sefydlwyd bron i 50 mlynedd yn ôl, wedi creu ei chanolfan newydd yn Ystâd Parc Mamheilad ym Mhont-y-pŵl, er mwyn cynnig gwasanaeth unigol iawn.

Â’i chanolfan yn Swydd Gaerloyw, mae National Star wedi agor ei darpariaeth addysg ddyddiol cyntaf yng Nghymru ar gyfer pobl dros 19 oed sydd ag anawsterau dysgu dwys a niferus ac anableddau cymhleth.

Mae’r ganolfan newydd wedi ei sefydlu gan yr elusen sy’n dathlu’i hanner canmlwyddiant yn 2017, ar y safle 3,300 troedfedd sgwâr yn Nhorfaen. I ddechrau cafodd chwech o swyddi gyda chefnogaeth ychwanegol rhan amser gan swyddi eraill eu creu yn y ganolfan newydd.  Bydd hyn yn cynyddu wrth i’r ddarpariaeth sefydlu ac ehangu.

Darllenwch fwy am y stori yma yn y South Wales Argus 

Edrych at symud neu leoli eich busnes yn Nhorfaen? Ewch i’n  Parth Mewnfuddsoddi a chysylltwch!

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 23rd Tachwedd 2016