Grŵp Cymunedol ym Mhont-y-pŵl yn glanhau safle ymddygiad gwrthgymdeithasol

Mae busnesau ym Mhont-y-pŵl a thrigolion lleol wedi dod at ei gilydd i lanhau llain werdd o flaen un o feysydd parcio’r dref mewn ymgais i daclo ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Cliriodd gwirfoddolwyr dros 50 o fagiau o sbwriel o’r safle wrth ymyl maes parcio Glanyrafon, yn ogystal â chodi sbwriel trwy’r dref.

Trefnwyd y gwaith gan Gyfeillion Tref Pont-y-pŵl ac fe’i cefnogwyd gan Cadwch Gymru’n Daclus, cyngor Torfaen a Chartrefi Melin.

Cerys Hopkins o Curves ar Osborne Road drefnodd y digwyddiad ar ran Cyfeillion Tref Pont-y-pŵl. Dywedodd: “Mae’r ardal yma allan o’r ffordd ac felly trwy glirio’r safle a’i drawsnewid â blodau ymhen amser, gobeithio y byddwn yn rhwystro peth o’r ymddygiad gwrthgymdeithasol sydd wedi digwydd yn y gorffennol.

Darllenwch fwy am y stori yma

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 14th Tachwedd 2016