Dydd Sadwrn y Busnesau Bach

Ar ddydd Sadwrn cyntaf mis Rhagfyr bob blwyddyn, cynhelir dydd Sadwrn Busnesau Bach y Deyrnas Unedig, sy'n tynnu sylw at lwyddiannau busnesau bach ac yn annog cwsmeriaid i 'siopa'n lleol' a chefnogi busnesau bach yn eu hardal. Eleni, cynhelir y digwyddiad ddydd Sadwrn 3 Rhagfyr 2016.
 
Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cymryd rhan, neu ddim ond chwilio am fusnesau o'r un anian yn eich ardal chi a chofrestru eich busnes, ewch i wefan Dydd Sadwrn Busnesau Bach, hoffwch y dudalen Facebook a dilynwch Dydd Sadwrn Busnesau Bach ar Twitter.
 
Mae'n gyfle i bob math o fusnesau bach gymryd rhan a chefnogi Busnesau Bach yn eich ardal chi.
Wedi ei bostio ar Dydd Llun 28th Tachwedd 2016