Cyfleoedd ar gyfer hyfforddi ac uwchsgilio i fusnesau trwy lywodraeth Cymru

Cymerwch olwg ar y wefan Gateway Sgiliau Cymru Busnes ar gyfer gwybodaeth am lu o raglenni rhanbarthol availble yn yr ardal leol megis y rhaglen Uwchsgilio@Waith. Gyda chefnogaeth gan rai o'r rhaglenni hyn, gall eich busnes dyfu a chyrraedd ei lawn botensial. Gallant eich helpu i ddatblygu sgiliau staff a chreu gweithlu cymwys iawn. Hyfforddiant yn canolbwyntio ar ofynion unigol eich tîm a gellir eu cyflwyno ar amser ac mewn lleoliad sy'n gyfleus i'ch busnes.

Mae'r wefan hefyd yn cynnwys Profiler Sgiliau sy'n eich galluogi i ddweud wrthym am eich busnes, a'r heriau rydych yn eu hwynebu.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 9th Tachwedd 2016