Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn ymgynghori a chyflogwyr lleol fel rhan o'r Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant.  Gofyniad Statudol ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yw hyn sydd yn gwerthuso'r cyflenwad o, a'r galw am, ofal plant yn Nhorfaen.

 Dymunem  gysylltu â chyflogwyr lleol am eu barn ar ofal plant, ac os ydynt yn cynnig buddion cysylltiedig i gyflogon fel: 

  •  Gweithio hyblyg i rieni
  • Darpariaeth gofal plant ar y safle
  • Cymorth ariannol tuag at gost gofal plant
  • Gwybodaeth am opsiynau gofal plant

 Fel rhan o'n dyletswydd statudol i ymgynghori a chyflogwyr, mae'n bwysig i benderfynu os ydy gofal plant yn ffactor cyfrannu tuag at recriwtio a chadw staff, fel y gall atebion priodol cael eu cynnig.

 Os gwelwch yn dda, gallwch chi gwblhau'r holiadur cyflogwr atodeg cyn yr 18fed Tachwedd a'i dychwelyd i  Hannah.bedford@torfaen.gov.uk. Os dymunwch ei dychwelyd drwy'r post, os gwelwch yn dda anfonwch at:

 FREEPOST RRBR-KXSJ-HJGH

Torfaen County Borough Council

Torfaen Family Information Service

Hollybush Integrated Childrens Centre

Ton Road

CWMBRÂN

NP44 7LE

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 31st Hydref 2016