Cylchlythyr diweddaraf Economi a Mentergarwch Torfaen ar gael nawr!

Mae'r cylchlythyr hwn, sy'n cynnwys manylion am ein digwyddiadau busnes sydd ar y gweill, cyfleoedd rhwydweithio drwy'r clwb busnes lleol poblogaidd iawn (Llais Busnes Torfaen), sut i ychwanegu eich busnes yn Nhorfaen AM DDIM i'r Cyfarwyddiadur Busnes a sut i wneud y gorau o'r cyfleoedd busnes ym Marchnad Dan do Pont-y-pŵl yn arf gwerthfawr i ddarganfod mwy am wneud busnes yn Nhorfaen. Os ydych yn ystyried sefydlu busnes, yna fe gewch hyd i fanylion hanfodol am ein gwasanaeth Hwyluso Mentergarwch.

Cymerwch olwg ar rifyn Hydref o Gylchlythyr Economi a Mentergarwch Torfaen a sicrhau eich bod yn tanysgrifio HEDDIW i dderbyn rhifynnau yn y dyfodol.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 12th Hydref 2016