Ysgol Fusnes Symudol NatWest i ymweld â Chanol y Dref Pont-y-pŵl

Yn ystod wythnos 21ain Tachwedd 2016, bydd Buses Cymru ynghyd ag Ysgol Fusnes Symudol NatWest (Bws Routemaster o 1966) yn ymweld ag amrywiol siroedd yn Ne Cymru i gynnig cyngor di-duedd, rhad ac am ddim ar ddechrau a datblygu busnesau. Bydd gan Busnes Cymru, ynghyd â NatWest ac amrywiol gyrff partner, gynrychiolwyr ar y bws i roddi cymorth a chyngor bob tro bydd y bws yn stopio. 

Bydd y bws yn ymweld â Chanol y Dref Pont-y-pŵl ar ddydd Gwener 25ain Tachwedd. Bydd y bws ar agor i’r cyhoedd rhwng 10am a 4pm

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 12th Hydref 2016