Busnesau Torfaen yn rhwydweithio dros bysgod a sglodion

Daeth dros 60 aelod o gymuned busnes Torfaen i achlysur ‘aria n, cyllid a physgod a sglodion’ am ddim yn Pages Fish and Chips yng Nghwmbrân ar ddydd Iau (13 Hydref).

Clywyd gan gyngor Torfaen, Cyllid Cymru , Busnes Mewn Ffocws a Busnes Cymru ynglŷn â’r gwahanol opsiynau cyllido sydd ar gael i fusnesau, busnesau newydd a mentrwyr.

Trefnwyd yr achlysur gan dîm economi a mentergarwch y cyngor Torfaen a Chyllid Cymru, a chafodd busnesau’r cyfle i rwydweithio’n anffurfiol hefyd.

Dywedodd Joanne John o dîm economi a mentergarwch Torfaen: “Dyw’r rhan fwyaf o fusnesau ddim yn deall faint o gymorth ariannol sydd ar gael, felly mae’n bwysig i ni gynnal y digwyddiadau yma er mwyn dod â busnesau at ei gilydd i weld sut y gallan nhw wneud y mwyaf o’r cymorth sydd ar gael.” 

Dywedodd Alyson Macnamara o Gyllid Cymru: “Mae gyda ni amrywiaeth o becynnau cyllid ar gael i’r sawl sy’n dechrau busnes, y rhai hynny sydd mewn busnes eisoes a hyd yn oed busnesau y tu fas i’r sir sy’n edrych at ail-leoli yn Nhorfaen.

“Fe fuaswn i’n annog busnesau i gysylltu â Chyllid Cymru i weld beth sydd gyda ni i gynnig.”

I wybod mwy am ariannu gan Gyllid Cymru cysylltwch â Alyson.macnamara@financeswales.co.uk neu 0800 5874140.

Am fwy o wybodaeth ar gyfleoedd i gael cyllid, digwyddiadau a chefnogaeth i fusnesau yn Nhorfaen ewch i www.southwalesbusiness.co.uk

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 17th Hydref 2016