Pobydd yn profi nad yw colli gwaith yn rhwystr

Yn ôl y South Wales Argus, mae mentrwr o Gwmbrân wedi profi nad yw oed yn rhwystr, ar ôl troi ei hobi’n fusnes iddi hi ei hun.

Yn gynharach eleni, collodd Dot Johnson, 63 oed o Fryn Eithin ei swydd mewn cwmni hyfforddiant addysg, a oedd wedi colli contract sylweddol.

Er gwaethaf hyn ac ar ôl cael ei sbarduno gan ei phlant, trodd ei brwdfrydedd dros bobi yn fusnes, gan greu Dot's Cakes, sy'n cynnig danteithion ar gyfer achlysuron arbennig.

"Rwy'n berson sy'n gwneud, a phan gefais fy niswyddo nid oeddwn yn barod i adael i'r glaswellt dyfu o dan fy nhraed," meddai.

Darllenwch mwy am yr hanes hwn ar  South Wales Argus

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 5th Hydref 2016