Y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth yn agor swyddfa Oxford Computer Group, partner Microsoft, yn swyddogol, yng Nghwmbrân

Mae Oxford Computer Group (OCG), arbenigwyr mewn datrysiadau hunaniaeth a diogelwch, yn falch o gyhoeddi bod Julie James, y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, wedi agor eu swyddfa yn swyddogol yng Nghwmbrân ar 28 Medi 2016.

Mynychodd Julie James y seremoni yn Brecon House, Ystâd Ddiwydiannol Llantarnam, Cwmbrân i nodi agoriad swyddogol y swyddfa, sydd wedi gweld twf eithriadol ers agor ei swyddfa newydd yn Ne Cymru yn 2014.

Mae swyddfa OCG yng Nghwmbrân yn gartref wasanaeth rheoli, datblygu IP, marchnata, cyllid a thimau PMO, sy'n cefnogi twf ac arloesedd y busnes.

Mae'r timau sydd wedi'u lleoli yng Nghwmbrân yn darparu gwasanaethau allweddol i lawer o gwsmeriaid OCG, gan eu helpu i gadw data'n ddiogel, gwella effeithlonrwydd a chwyldroi'r ffordd y mae'r cwmni'n gweithredu.

Ym mis Tachwedd 2014, agorodd OCG ei swyddfa gyntaf yng Nghwmbrân yng nghanolfan Arloesi Springboard, Llantarnam gydag un gweithiwr wedi'i leoli ar y safle. Dros y 18 mis nesaf tyfodd y swyddfa i 10 o weithwyr ac roedd angen iddynt symud i adeiladau mwy wrth i gynlluniau i ehangu fynd rhagddynt.

Darllenwch mwy am y stori  https://oxfordcomputergroup.co.uk/blog/growth-expansion-julie-james-am-opens-cwmbran-office/)

 Darganfyddwch mwy am Ganolfan Arloesi Busnes Springboard~Cymru yma 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 5th Hydref 2016