Galw Busnesau yng Nghwmbrân

Mae Cyngor Cymuned Cwmbrân ar fin cynhyrchu ei Lawlyfr diweddaraf i Drigolion

Bydd y Llawlyfr ar gael yn rhad ac am ddim i holl drigolion Cwmbrân a hynny ar ffurf copi digidol a chopi caled. Mae copïau yn cael eu dosbarthu i gartrefi, busnesau a llawer o bartneriaid cymunedol y Cyngor.

Mae'r Llawlyfr yn disgrifio gwaith y Gymuned ac yn cynnwys gwybodaeth am Gynghorwyr, gwasanaethau a digwyddiadau'r Cyngor.

Os hoffech chi hysbysebu yn y Llawlyfr nesaf, cysylltwch â david@cwmbran.gov.uk. Mae hysbyseb hanner tudalen yn costio £25 yn unig neu mae tudalen llawn (A5) yn costio £50.

Thema'r Llawlyfr nesaf yw "Adeiladu Cymunedau Cynaliadwy." Ydy hynny'n swnio fel y chi? Os felly, rhowch alwad i David! “

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 21st Medi 2016