Cyhoeddi Dyddiadau Gweithdai Syniadau Mawr Cymru

Cyhoeddwyd y dyddiadau ar gyfer cyfres newydd o weithdai Syniadau Mawr Cymru ar gyfer pobl ifanc o oed 16-24 dros yr Hydref/Gaeaf. Mae wyth o bynciau - o Ddatblygu eich Syniad i Arloesi ac Eiddo Deallusol - pob un wedi ei gynllunio i roi'r sgiliau a'r wybodaeth sydd angen er mwyn dechrau eu busnes.  Mae pob gweithdy yn para dwy awr ac mae Syniadau Mawr Cymru yn gweithio gyda phartneriaid fel y Swyddfa Eiddo Deallusol i roi gwybodaeth gyfredol o ansawdd.

Mae'r gweithdai i gyd am ddim 

Mae mwy o wybodaeth ar gynnwys y gweithdai i'w chael yma

Bydd y gweithdai yn digwydd yn ystod Medi/Hydref Thachwedd/Rhagfyr a gallwch gadw lle trwy fynd i : https://wales.business-events.org.uk/

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 2nd Tachwedd 2016