Mae trethi busnes yn newid

Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio yn ymgymryd ag Ailbrisiad ar hyn o bryd. Dyma ble maen nhw'n ail-asesu ac yn diweddaru gwerth ardrethol pob eiddo busnes pob pum mlynedd.  Bydd y gwerthoedd ardrethol yma yn cael eu defnyddio i gyfrif Trethi Busnes o 01.04.2017 ond bydd y gwerthoedd ardrethol drafft newydd yn cael eu cyhoeddi ar 30.09.16 yn unol â'r daflen hon a gaiff ei ddanfon ym mis Hydref at bob trethdalwr.

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 7th Tachwedd 2016