Twf mewn gweithgynhyrchu uwch yng Nghymru yn gyflymach na gweddill y DU wrth i drosiant godi 36% yn y tair blynedd diwethaf

Yn ôl Wales Online, tyfodd gyfanswm y trosiant ar gyfer cwmnïau gweithgynhyrchu uwch yng Nghymru 36% yn y tair blynedd diwethaf.

Mae twf yn sector gweithgynhyrchu uwch Cymru yn tyfu llawer yn gynt nag yng ngweddill y DU, yn ôl ymchwil gan un o’r 100 cwmni cyfreithiol gorau.

Mae Hugh James wedi canfod bod cwmnïau yng Nghymru wedi gweld twf blynyddol cyfartalog o 11% yn nghyfanswm y trosiant dros y tair blynedd diwethaf, tra bod y ffigur ar gyfer pob cwmni yn y DU yn dangos gostyngiad o 0.4%.

Mae'r cwmni cyfreithiol hefyd wedi nodi bod cyfanswm trosiant ar gyfer cwmnïau gweithgynhyrchu uwch yng Nghymru wedi tyfu 36% yn y tair blynedd diwethaf i £ 1.6 biliwn yn 2015 o £1.2 biliwn yn 2012.

Darllenwch fwy am y stori hon yn Wales Online

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 13th Medi 2016