Benthyciadau effeithlonrwydd ynni di-log ar gael yng Nghymru o'r Ymddiriedolaeth Garbon

Mae'r Ymddiriedolaeth Garbon yn cynnig benthyciadau i fusnesau bach i ganolig eu maint yng Nghymru, i'w helpu i brynu a gosod offer ac ynni adnewyddadwy sy'n defnyddio ynni'n effeithlon.

Gallwch fenthyg cyn lleied â £3,000 neu gymaint â £200,000 i ariannu eich prosiect, yn ddi-log. Mae’r benthyciadau wedi cael eu cynllunio fel bod yr arbedion misol ar eich biliau ynni yn fwy na'r ad-daliadau misol yn y rhan fwyaf o achosion, gyda'r term ad-dalu rhwng 1 a 4 blynedd.

Yn ogystal, gallwch hefyd wneud cais am gyfraniad cyfalaf o Gronfa Busnes Gwyrdd yr Ymddiriedolaeth Garbon, sy'n ariannu hyd at 15% o gyfanswm cost y prosiect, hyd at uchafswm o £ 10,000.

Am fwy o wybodaeth , ewch i wefan yr Ymddiriedolaeth Garbon yn www.carbontrust.com/walesloans neu ffoniwch 028 9073 4398.

Mae Telerau ac Amodau a rheolau cymhwyster yn berthnasol.

Mae'r Ymddiriedolaeth Garbon wedi ei awdurdodi a'i reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol ar gyfer credyd defnyddwyr.

Enghraifft Cynrychiolydd o fenthyciad 0% llog: benthyciad o £12,000 dros 48 mis = ad-daliadau misol o £250. Cyfanswm i'w ad-dalu £12,000.

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 13th Medi 2016