Gwirfoddolwyr amgueddfa yn derbyn gwobr genedlaethol

Mae gwaith gwirfoddolwyr yn Amgueddfa Gymunedol Blaenafon wedi ei gydnabod wrth iddynt dderbyn gwobr genedlaethol.  

Derbyniodd y grŵp Wobr Marsh i Wirfoddolwyr ar gyfer dysgu mewn Amgueddfa am eu rôl wrth hyrwyddo ail-leoli’r amgueddfa i Neuadd y Gweithwyr, Blaenafon yn 2015

Gwobrau ar y cyd rhwng yr Amgueddfa Brydeinig ac Ymddiriedolaeth Gristnogol Marsh yw’r gwobrau sy’n cydnabod campau gwirfoddolwyr mewn amgueddfeydd drwy’r DU.

Wrth gyflwyno’r wobr i wirfoddolwyr Amgueddfa Gymunedol Blaenafon dywedodd Brian Marsh OBE, Cadeirydd Ymddiriedolaeth Gristnogol Marsh: 

“Roedd y panel yn teimlo fod eich gwaith wrth hyrwyddo ail-leoli Amgueddfa Gymunedol Blaenafon a’ch ymdrechion i gynyddu proffil yr amgueddfa yn y diwydiant twristiaeth yn neilltuol o dda.”

Dywedodd y Cynghorydd Lewis Jones, aelod gweithredol dros adfywiad yng nghyngor Torfaen: “Rhaid canmol y gwirfoddolwyr am eu gwaith caled a’r ymroddiad at redeg Amgueddfa Gymunedol Blaenafon, ac am gadw hanes Blaenafon yn fyw i genedlaethau’r dyfodol.

“Mae’r grŵp wrthi’n gwneud hyn yn eu hamser sbâr ac rwy’n hynod o falch bod eu gwaith wedi’i gydnabod trwy’r wobr yma.”

Wedi’i lleoli yn Neuadd y Gweithwyr, Blaenafon, mae Amgueddfa Gymunedol Blaenafon yn adrodd hanes diwydiannol Blaenafon ac mae yno arddangosfa arbennig ar waith yr awdur Alexander Cordell.

Mae’r amgueddfa ar agor ar ddydd Llun, dydd Mawrth, dydd Iau a dydd Gwener o 10am tan 4pm, ac ar ddydd Sadwrn o 10am tan 1pm. Mae mynediad yn £2 i oedolion ond am ddim i blant dan 16 oed.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 28th Medi 2016