Pontypool Flamgard seiliedig ar safle adeiladu symud mwyaf yn y byd - Chernobyl

Mae trychineb Chernobyl wedi cael ei ddogfennu mor dda ac er bod y dref gyfagos o Pripyat yn dal i fod yn ardal waharddedig dref ysbryd wag, mae rhywfaint o obaith ar gyfer y dyfodol safle Chernobyl fel Novarka yn penodi Flamgard seiliedig Pontypool i brosiect adfer tirnod.

Er gwaethaf y gwaith o sarcophagus concrid yn y misoedd adeiladu yn union ar ôl y ddamwain, mae'r safle yn dal yn gartref i lawer o ddeunydd ymbelydrol iawn ac ymdrechion i weithio ar ei ddymchwel yn rhy challenging.Therefore, menter rhyngwladol wedi beichiogi ateb dramatig sy'n cynrychioli gwir rhyfeddod peirianyddol - ac mae'n rhyfeddod y bydd cynhyrchion mwy llaith Flamgard fod yn rhan ohono.

Darllenwch fwy am hanes diddorol hwn drwy gan ymweld â gwefan Flamgard yn.
Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 26th Hydref 2016