Lansio Cronfa Fusnes Cymru

Mae Cronfa Fusnes Cymru gwerth £136 miliwn, sy'n cael ei chefnogi gan yr UE a Llywodraeth Cymru, yn newyddion cyffrous i fusnesau Cymreig.

Mae'r gronfa newydd yn cefnogi Busnesau Bach a Chanolig sydd wedi eu lleoli yng Nghymru neu'n fodlon symud.  Mae'n gallu darparu benthyciadau a buddsoddiadau ecwiti o £50,000 hyd at £2 filiwn, cefnogi busnesau newydd , busnesau bach a chanolig sefydlog a mentrau technoleg newydd a chefnogi busnesau dros ystod eang o sectorau.

Bydd digwyddiadau brecwast busnes yn digwydd ar draws Cymru yn ystod Medi.

E-bostiwch Louise.butler@financewales.co.uk am fwy o wybodaeth

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 7th Tachwedd 2016