Stondin Bysgod Vin Sullivan ym Marchnad Dan do Pont-y-pŵl

O ddydd Iau 29ain Medi bydd Vin Sullivan ym Marchnad Dan do Pont-y-pŵl (Uned 26).

 Ac yntau a’i wreiddiau’n ddwfn mewn treftadaeth, dechreuodd Vin Sullivan dros 50 mlynedd yn ôl yn gwerthu pysgod ar y Stryd Fawr yn y Fenni ac erbyn hyn mae wedi’i leoli ym Mlaenafon, Torfaen. Dros y blynyddoedd datblygodd y busnes i fod yn un sydd yn darparu pysgod i rai o westai a bwytai gorau’r wlad ac mae wedi ennill sawl gwobr gan gynnwys gwobr Gwerthwr Pysgod Cenedlaethol y flwyddyn ac, yn fwy diweddar, Cyflenwr Gorau Bwydydd Môr yng Ngwobrau Bwyd Cymru 2016.  

Bob dydd Iau bydd  “Fish Shack” Vin Sullivan ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 26th Medi 2016