Cymru'n mynd yn fwy cyfoethog a Chaerdydd yn llewyrchu, yn ôl adroddaid newydd

Mae Cymru'n datblygu'n wlad fwy cyfoethog. Dyna mae adroddiad newydd yn ei ddweud yn ôl Wales Online.

Mae cynnydd mewn incwm a throsiant gwerthu cynyddol wedi cynorthwyo Cymru i symud i fyny un safle yn nhabl ffyniant cymharol y DU.  Er hynny mae Cymru yn dal i fod y trydydd o'r gwaelod ymhlith cenhedloedd a rhanbarthau'r DU ym Map Ffyniant, 10fed allan o 12.

Mae'r adroddiad hefyd yn pwysleisio bod Caerdydd yn un o'r dinasoedd sy'n tyfu fwyaf yn y DU.  Mae'n dweud mai Caerdydd yw'r chweched ddinas fwyaf ffyniannus yn y DU.

Y canfyddiadau allweddol i Gymru

  • Codiad o 3% yng nghyfartaledd cyfoeth teuluol dros y flwyddyn ddiwethaf i £214,200 y teulu
  • Trosiant busnesau bach a chanolig i fyny 2%
  • Codiad o 3% mewn cyflogau ar gyfartaledd, gydag enillion ar gyfartaledd nawr yng Ngymru o £23,304 y flwyddyn
  • Diweithdra wedi cwympo 0.8%.

Darllenwch fwy yn Wales Online 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 7th Tachwedd 2016