Gweithredu Heddiw am yfory gwell

Mae Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol cyntaf Cymru am glywed barn busnesau a’r hyn sydd ganddyn nhw i ddweud am y materion a’r heriau mwyaf pwysig sy’n wynebu Cymru yn y dyfodol a phwy yr ydych chi’n credu sy’n gallu helpu eu taclo

Dylai gymryd llai na 10 munud i chi rannu’ch profiadau.

Cymerwch ran yn yr arolwg ar-lein a rhowch eich barn!

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 12th Ebrill 2017