Cwmni teils o Gwmbrân yn buddsoddi yn y dyfodol

Yn ôl y South Wales Argus, mae Tiles Ahead, o Ffordd Tŷ Coch, Cwmbrân, wedi prynu ei eiddo presennol ar ôl buddsoddiad o £500,000 a gefnogwyd gan Barclays.

Mae’r arbenigwyr mewn teils i’r wal a’r llawr ar hyn o bryd yn cyflogi 10 o staff ac yn disgwyl incwm o £2filiwn eleni.

Mae’r busnes, a sefydlwyd yn 1993 yn wreiddiol fel Cwmbrân Tile Centre, wedi tyfu’n barhaol, wedi mynd trwy ddau ddirwasgiad ac wedi sefydlu ei hun fel un o’r prif gyflenwyr teils annibynnol yn y DU.

Darllenwch fwy yn y South Wales Argus

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 28th Ebrill 2017