Johnsey Estates UK Ltd yn noddi cystadleuaeth ffotograffiaeth â thema 'treftadaeth'

Yn ôl y South Wales Argus, mae busnes o Dorfaen yn noddi cystadleuaeth ffotograffiaeth, sy’n rhoi cyfle i gystadleuwyr i gael lle ar wal yn ei swyddfa ym Mhont-y-pŵl ac yn Hosbis St David yng Nghasnewydd.

Mae’r gystadleuaeth ffotograffiaeth sy’n agored i bawb, yn cael ei noddi gan Johnsey Estates UK Ltd o Bont-y-pŵl, perchnogion Ystâd Parc Mamheilad ym Mhont-y-pŵl.

Mae’r gystadleuaeth yn cefnogi Apêl 125 y South Wales Argus er budd Gofal Hosbis St David a’r thema yw ‘treftadaeth’.

Darllenwch fwy ar-lein yn y South Wales Argus  

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 21st Ebrill 2017