Gwneuthurwyr ceir moethus Aston Martin am wario miliynau gyda chwmnïau Cymreig

Yn ôl Wales Online, mae Aston Martin is hybu cytundebau cyflenwi gyda Mentrau Cymreig Bach a Chanolig ar gyfer ei ffatri £200miliwn yn Sain Tathan trwy GwerthwchiGymru. Mae gwneuthurwyr ceir moethus Aston Martin yn edrych at fusnesau o Gymru i afael mewn cytundebau gwerth dros £60miliwn i gyflenwi’r ffatri newydd a fydd yn cyflogi dros 750 o weithwyr medrus erbyn 2020. Mae’n dilyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i agor y llwybr caffael i Aston Martin. Dyma’r tro cyntaf i gytundebau yn y sector breifat gael eu hysbysebu ar GwerthwchiGymru

Darllenwch fwy ar Wales Online 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 10th Ebrill 2017