Gwnewch gysylltiadau newydd yn Arddangosfa Busnes Torfaen

Gall fusnesau ar draws Gwent wneud cysylltiadau newydd yn Arddangosfa Busnes Torfaen yn Stadiwm Cwmbrân ar ddydd Mercher, Mai 17.

Mae mynediad i’r digwyddiad am ddim a gall fusnesau rhwydweithio dros frecwast, gwrando ar siaradwyr ysbrydoledig, a hyd yn oed creu hysbyseb fer am ddim ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol.

Byddan nhw hefyd yn gallu cysylltu ag amrywiaeth o arbenigwyr o Fusnes Cymru, Cyllid Cymru a Chyngor Torfaen.

Dywedodd Dennis Ricketts, cadeirydd Llais Busnes Torfaen: “Yn rhy aml mae busnesau ond yn gweld cystadleuaeth ac yn colli cyfleoedd ar gyfer cydweithredu. Trwy gydweithio gall fusnesau gefnogi a gweddu ei gilydd, gan ganiatáu iddynt gystadlu mewn marchnadoedd sydd tu hwnt i’w cyrraedd unigol.

“Yn Arddangosfa Busnes Torfaen rydym am greu awyrgylch hamddenol ble gall fusnesau gwrdd, rhwydweithio, dysgu ac yna tyfu gyda’i gilydd.

“Mae mynediad a brecwast am ddim ac mae gyda ni siaradwyr gwych a digon o stondinau i ymweld â nhw, felly buaswn yn annog cymaint o fusnesau ag sy’n bosibl i ymweld â chymryd mantais o’r cyfle hwn.”

Bydd Arddangosfa Busnes Torfaen yn Stadiwm Cwmbrân ar ddydd Mercher Mai 17 o 9am tan 1pm.

Mae mynediad i’r arddangosfa am ddim, ond mae bwcio’n angenrheidiol, tra bod stondinau’n dechrau o £80. Gellir bwcio mynediad a stondinau trwy www.southwalesbusiness.co.uk <http://www.southwalesbusiness.co.uk>

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 19th Ebrill 2017