Gwobrau Cenedlaethol Pencampwr Busnes Cyfrifol 2017

Mae AS Torfaen, Nick Thomas Symonds,  yn chwilio am gwmnïau yn Nhorfaen sy’n hybu’r canlynol:- 

  • Cefnogi’r gymuned leol
  • Buddsoddi mewn gweithleoedd iach
  • Cynnig prentisiaethau a hyfforddiant i bawb
  • Hybu amrywioldeb a chynhwysiant yn y gweithle gan gynnwys
  • Cynnig cyfleoedd gwaith i bob ag anableddau
  • Monitro gweithredoedd cyflenwir ar y materion yma.

Os ydych chi’n credu bod eich busnes, neu os ydych chi’n gwybod am unrhyw fusnes arall yr ydych yn teimlo’u bod yn gymwys i gael eu henwebu gan Nick Thomas Symonds i gael eu hystyried ar gyfer y gwobrau, yna lawrlwythwch y ffurflen yma.  Rhaid iddi gael ei llofnodi gan AS Torfaen i ddangos ei gefnogaeth i’r enwebiad.  Mae mwy o wybodaeth am y cynllun ar gael yma. Y Dyddiad cau yw 25ain Ebrill 2017.

Os ydych chi’n llwyddiannus cewch eich gwahodd i’r Senedd ar 12fed Gorffennaf ar gyfer eu Derbyniad Haf i dderbyn eich gwobr Pencampwr Busnes.  Mae hyn yn gyfle gwych i chi dynnu sylw at eich busnes.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 12th Ebrill 2017