Bwciwch ar gyfer Arddangosfa Busnes Torfaen

Bydd gan fusnesau Torfaen gyfle i greu eu ffilm hysbysebu dwy funud yn Arddangosfa Busnes Torfaen ar 17eg Mai 2017.

 Gellir defnyddio’r ffilm ar y cyfryngau cymdeithasol a bydd yn cael ei hybu ar wefan busnes Torfaen www.southwalesbusiness.co.uk

Bydd gan fusnesau hefyd fynediad i amrywiaeth o arbenigwyr o Fusnes Cymru, Cyllid Cymru a Chyngor Torfaen.

Mae mynediad i’r arddangosfa am ddim a bydd gan gynrychiolwyr y cyfle i rwydweithio ymhlith eraill yng nghymuned fusnes Torfaen dros frecwast, a chlywed gan siaradwyr gan gynnwys gohebydd busnes y BBC Brian Meechan a’r arbenigwraig ar y cyfryngau cymdeithasol Miranda Bishop.

Dywedodd Dennis Ricketts, cadeirydd Llais Busnes Torfaen: “Rydym am gynnig rhywbeth ychydig yn wahanol o’i gymharu â’r digwyddiad busnes cyffredin felly rydym ni wedi ymuno gyda chwmni cynhyrchu lleol i gynnig cyfle i fusnesau greu hysbyseb am ddim ar gyfer eu cynnyrch a’u gwasanaethau.

“Mae’r arddangosfa yn gyfle ardderchog i rwydweithio, gwneud cysylltiadau newydd a chlywed siaradwyr gwych, a phob peth am ddim.”

Bydd Arddangosfa Busnes Torfaen yn Stadiwm Cwmbrân ar ddydd Mercher Mai 17 o 9am tan 1pm.

Mae mynediad i’r arddangosfa am ddim, er bod bwcio’n angenrheidiol, tra bod stondinau’n dechrau o £80. Gellir bwcio mynediad a stondinau trwy www.southwalesbusiness.co.uk

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 19th Ebrill 2017