Cwmnïau yn Nhorfaen wedi eu rhestru ymhlith y 35 Cwmni Newydd yng Nghymru

Mae nifer o gwmnïau sydd wedi eu lleoli yn Nhorfaen wedi cael eu rhestru ymhlith y 35  busnes yng Nghymru ar Wales Online i gadw llygad allan amdanynt yn 2017.

21. Luminous Media: Crëwyd Luminous Media gan Martin Downes a’i gyd-gyfarwyddwr Dan Hughes. Wrth drafod y rhestr, meddai Martin Downes “Mae cael ein rhestru gan Wales Online yn un o’r 35 o gwmnïau yng Nghymru i gadw llygad allan amdanynt yn 2017 yn anrhydedd go iawn i ni. Rydym wrth ein bodd yn gwneud yr hyn a wnawn ac mae’n fraint aruthrol i ni fod  wedi gallu bod yn rhan o rhai o’r prosiectau gwych ar gyfer cleientiaid o blith y byd masnach ac elusennau, a bod y cyfryngau yn cydnabod y fath waith."

26. Solar Buddies : Mae Solar Buddies yn daenwr eli haul, diffwdan, heb lanast sy’n addas i blant. Dyfeisiwyd y taenwr eli haul gan ddwy ‘fampreneur’ o Gwmbrân.

 27. Quote Detective: Dechreuodd David Harlow a Stephen Peck Quote Detective ym mis Chwefror 2016 i gynnig gwasanaeth brocer yswiriant  i sectorau arbenigol yn y diwydiant cerbydau

 Darllenwch mwy ar Wales Online

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 3rd Ebrill 2017