Eisiau! Straeon newyddion da i fusnes

Wedi ennill neu ar y rhestr ar gyfer gwobr?

Wedi ennill cytundeb newydd?

Yn cydweithio gyda busnesau lleol eraill?

Wedi cyflogi mwy o staff?

Wedi datblygu nwyddau neu wasanaeth newydd?

Mae Economi a Mentergarwch Torfaen bob amser yn edrych am straeon newyddion gan fusnesau Torfaen. Gallwn helpu i ledaenu’r newyddion da trwy ein sianelau cyfathrebu – e.e. gwefan Economi a Mentergarwch To, cyfryngau cymdeithasol.

 E-bostiwch eich stori i info@southwalesbusiness.co.uk neu ffoniwch 01633 648644 i drafod unrhyw beth sydd gyda chi ar y gweill.

 Ychwanegwch ni i’ch rhestr dosbarthu i’r cyfryngau/Cysylltiadau cyhoeddus fel y byddwn yn derbyn eich newyddion yn awtomatig !!

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 7th Ebrill 2017