Accelerator yn Ail-agor gyda hyd at £100,000 ar gyfer Busnesau Caledwedd Cychwynnol

Mae’r Labordy Ymchwil Canolog ar agor ar gyfer ceisiadau (yn cau 22ain Rhagfyr 2017) i’w rhaglen Accelerator. Wedi ei rhannu’n rhannol gan y Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewropeaidd, mae’r rhaglen yn cefnogi’r genhedlaeth nesaf o fentrwyr sy’n canolbwyntio ar gynnyrch, gan eu helpu i ddatblygu meysydd hanfodol eu busnesau er mwyn cyflymu twf a chynhyrchiant. Bydd mentrwyr llwyddiannus yn derbyn grant i ddechrau, yn cael mynediad i weithdai prototeip arbenigol, cefnogaeth gan arbenigwyr, sesiynau gydag amrywiaeth o arbenigwyr diwydiannol a chefnogaeth i godi arian cychwynnol.

Mwy o wybodaeth yma  

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 5th Rhagfyr 2017