Llywodraeth Cymru yn Lansio Menter 'Creu Sbarc' yn Cysylltu Entrepreneuriaid gydag Arloeswyr a Buddsoddwyr

Bydd ‘Creu Sbarc’ yn darparu mwy na £5 miliwn ar gyfer gweithgareddau newydd i annog a chefnogi entrepreneuriaeth yng Nghymru. Mae’r fenter yn cefnogi sefydliad ein hybiau busnes newydd, wedi eu lleoli o gwmpas Cymru, gan gynnwys Cymoedd y De-ddwyrain. Bwriad yr hybiau hyn yw cychwyn a meithrin gweithgareddau entrepreneuraidd arloesol yn eu hardaloedd. 

Mwy o wybodaeth yma

Darllenwch fwy am entrepreneuriaeth a sefydlu busnes yn Nhorfaen yma  

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 20th Rhagfyr 2017